Какво е биохимичен скрининг?

В тази част можете да се информирате за подробности относно изследването, кога е най-подходящо да се направи, каква информация предоставя, както и да намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси по темата.

Повече за изследването
фетална морфология...

Това е едно от най-важните ултразвукови изследвания по време на бременността. Тук можете да се запознаете с неговата същност, ползи и ограничения.

Мониториране на състоянието на плода
(от 28 гестационна седмица до раждането)

Осъществява се посредством две взаимно допълващи се изследвания - Доплер ултразвук и кардиотокография (запис на сърдечните тонове или non-stress test - NST)

Добре дошли!

 

Създадох този сайт с идеята да бъде едновременно персонален, но и насочен към настоящите и бъдещи бременни жени, които искат да научат повече за съвременните възможности на пренаталната медицина. Бих се радвал, ако информацията, която ще откриете тук Ви помогне да намерите отговор на поне част от въпросите, които вълнуват всеки, дръзнал да стане родител.

В частта "информация", на достъпен научно-популярен език, можете да прочетете подробности за изследвания като "ранен" и "късен" биохимичен скриниг, фетална морфология, 3D и 4D ултразвукови изследвания, кардиотокография (по-известна като "запис на тоновете на плода" или "NST"), доплерови ултразвукови изследвания и др.

Същевременно, надявам се сайтът да бъде от полза и за колегите с интереси в областта на пренаталната медицина.

В частта "научна дейност" е предоставена подробна информация за статии и конгресни участия, свързани с минали, актуални и бъдещи научни дейности.

Актуални събития:

Експертна система за мониториране на плода па време на раждането - QSL Protocol

Quantitative cardiotocography Surveillance of Labor e автономна система за оценка на състоянието на плода по време на раждането, чрез компютърен анализ на данните от кардиотокографското изследване (т. нар. "запис на тоновете на плода" или NST - non stress test).

През 2015г. беше публикуван последния систематичен доклад (пълен текст) на една от най-реномираните световни научни организации - Cochrane collaboration, според който QSL Protocol е първата система в света, която доказано води до значително намаляване (с около 50%) на случаите с кислороден недостиг у плода и новороденото. Пряко следствие от това е и значително намаляване на заболеваемостта и смъртността при бебетата.

В началото на месец Март предстои откриване на Медицински Център Ортогин. В центъра ще бъде инсталиран специализиран сървър, чрез който системата QSL Protocol ще бъде достъпна за всички лечебни заведения в страната и чужбина.

Калкулатор на риска от фетална хипоксия - QDSProtocol.com

Quantitative cardiotocography Doppler
Surveillance Protocol e специализирано уеб-базирано приложение, предназначено за оценка на състоянието на плода по време на последния триместър на бременността, посредством математически анализ на риска от хипоксия (кислороден недостиг).

Разработването на този софтуер продължи повече от 7 години и е резултат от съвместната работа на международен екип (лекари, статистици, епидемиолози, програмисти и не на последно място - пациенти), ръководен от д-р Петър Игнатов.

Методиката представлява световна новост и България е първата страна, в която започва да се прилага. Очаква се това значително да увеличи точността, с която се определя състоянието на плода.

Софтуерът е достъпен за всички желаещи. Необходима е единствено безплатна регистрация тук.

Медии:

(03.02.16) QSL Protocol гостува в предаването "Преди обед" на bTV

Един разговор за иновации и социално предприемачество в предаването на bTV "Преди обед".

(09.2015) Доктор Компютър

Интервю с д-р Игнатов в Списание 8

Какво не знаете за феталната морфология? (1ва част)

Интервю с д-р Петър Игнатов в интернет портала "Мама, татко и аз".

Какво не знаете за феталната морфология? (2ра част)

Интервю с д-р Петър Игнатов в интернет портала "Мама, татко и аз".