Какво е биохимичен скрининг?

В тази част можете да се информирате за подробности относно изследването, кога е най-подходящо да се направи, каква информация предоставя, както и да намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси по темата.

Повече за изследването
фетална морфология...

Това е едно от най-важните ултразвукови изследвания по време на бременността. Тук можете да се запознаете с неговата същност, ползи и ограничения.

Мониториране на състоянието на плода
(от 28 гестационна седмица до раждането)

Осъществява се посредством две взаимно допълващи се изследвания - Доплер ултразвук и кардиотокография (запис на сърдечните тонове или non-stress test - NST)

Информация за изданието

Книгата излезе от печат в началото на 2015 година. Съдържа 132 страници във формат В5, илюстрирани с висококачествени векторни изображения, създадени специално за настаящото издание.

В близко бъдеще предстои издаването на "Практическо ръководство за интерпретация на кардиотокографските находки", което ще бъде естествено продължение и допълнение на разгледаните тук, в по-теоретичен аспект теми.

Как мога да поръчам книгата?

Засега няма сключен договор с официален дистрибутор. Надявам се в най-скоро време това да стане факт.

От началото на м. Октомври 2015г., ще можете да я откриете в медицинската книжарница на бул. "Пенчо Славейков" № 31 (срещу I-ва и II-ра Хирургия на МБАЛ Александровска, София).

Можете да я поръчате и он-лайн на адрес ignatov@orthogyn.com, като изпратите имена и точен адрес за доставка, чрез куриер с наложен платеж.

Каква е цената?

25лв. При доставка чрез куриер, транспортните разходи варират, в зависимост от населеното място и се заплащат от получателя.

 

Съдържание